0164-745994

Professionals

dagbegeleiding

Dagbegeleiding

Pandor Dagbegeleiding werkt voor jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen. Thuissituaties van jongeren kunnen dusdanig complex zijn waardoor zij door hoogopgelopen emoties niet de samenwerking vinden met betrokkenen.

Pandor biedt een innovatief jeugdhulpprogramma dat door zijn doelmatigheid en op maat gesneden aanpak bijzonder effectief is en een snelle verbinding maakt naar andere jeugdhulpprogramma’s en scholen. De begeleiding is een individuele aanpak die jongeren onderwijsrijp maakt. Met als positief gevolg dat er geen schooluitval meer plaatsvindt en de jongere gemotiveerd raakt om terug te keren naar school.

De Dagbegeleiding bij Pandor is laagdrempelig en kleinschalig, waarbij veiligheid en welzijn van de jongere voorop staat. We bieden een prikkelarme omgeving en werken met betrokken gekwalificeerde mensen.

We bieden een ruimte waar jongeren, onder professionele begeleiding, een programma op maat kunnen volgen rondom onderwijs, sport, techniek, IT, het leren van een ambacht etc. We gaan ook samen met de jongere op zoek naar het oplossen van persoonlijke problemen of het vinden van een passende dagbesteding of school.

Pandor richt zich op regulier en speciaal onderwijs. De jongere leert zichzelf weer in zijn eigen kracht te zetten om op basis van eigen instinct en intuïtie de draad weer op te pakken.

We worden gekenmerkt door een vlotte intake en kennen geen wachtlijsten. Daardoor kunnen we snel actief met de jongere aan de slag. We betrekken ouders of wettelijk vertegenwoordigers nauw bij het proces.

Onze doelstelling is het weer oppakken en continueren van een schoolloopbaan. Mocht terugkeren naar school niet mogelijk zijn dan kan er toe gewerkt worden naar (gecertificeerde) vakscholing op basis van het leermeester – gezel principe, waardoor er een certificaat of diploma behaald kan worden.

Binnen de Dagbegeleiding wordt beurtelings nadruk gelegd op ondersteuning op maat en op psychosociaal functioneren. De ondersteuning is individueel bepaald en heeft als grondslagen:

  • Achterstanden voorkomen
  • Achterstanden inlopen
  • Schoolmotivatie aanwakkeren
  • Schoolangst reduceren
  • Schoolrijp maken

Voor vragen of aanmelding zie de pagina Contact of Aanmelden.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant