Grootschalige problematiek voor gemeenten

Pandor werkt projectmatig voor diverse gemeenten die kampen met een grootschalige problematiek waar zij snel interventie voor willen.

Wat


Pandor schroomt niet om op zaken met bijzonder complexe problematiek af te stappen. De medewerkers zijn getraind in integrale samenwerking met gemeenten, zorgprofessionals, scholen en politie. Er wordt snel een scan gemaakt van de problematiek en in afstemming met betrokken organisaties een interventie plan opgesteld. Daarbij hanteert Pandor een eropaf mentaliteit en werkt zij niet strikt binnen de kantooruren.

Wanneer


Bij dreigende of acute problematiek waar snel ingegrepen moet worden. Denk hierbij aan overlast gevende jeugdgroepen, zware gezinsproblematieken, ondermijnende groepen, opkomende criminaliteit.

Financiering


Financiering loopt in overleg met de betreffende gemeente.

Aanmelding


Aanmelding voor dit traject kan via info@pandorjeugdzorg.nl o.v.v. gemeenten.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.