Pandor Dagbegeleiding

Pandor Dagbegeleiding is laagdrempelig en kleinschalig. De medewerkers zetten een gevoel van veiligheid en welzijn voorop. Pandor Dagbegeleiding biedt rust en een prikkelarme omgeving en werkt daarbij met betrokken en gekwalificeerde mensen.

Wat

Pandor biedt ruimte voor (dreigende) thuiszitters waar zij onder begeleiding een eigen laagdrempelig programma kunnen volgen op het gebied van sport, techniek, IT of een ambacht met (indien gewenst) een module onderwijs. Dit met het doel om een gedragsverandering te creëren om uit te kunnen stromen richting onderwijs of arbeid.

Wanneer


De doelgroep voor dit programma bestaat uit jongeren tussen de 12-18 jaar. Diverse problematiek waardoor zij door omstandigheden niet meer (volledig) kunnen deelnemen aan regulier onderwijs.
Download de folder hier voor meer informatie. 

(website is nog onder constructie en folders zijn op te vragen via info@pandorjeugdzorg.nl o.v.m. folder Dagbegeleiding)

Financiering

Financiering loopt via een beschikking, deze kan afgegeven worden door de desbetreffende gemeente.
Verwijzen kan door:

Regio Eindhoven:
– WIJ Eindhoven
– Huisarts
– Leerplichtambtenaar

Regio West-Brabant West:
– Jeugdprofessionals
– Huisarts

Aanmelding


Aanmelding voor dit traject kan door ouders of professionals via info@pandorjeugdzorg.nl o.v.v. aanmelding dagbegeleiding.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.