Gespreksvoering en begeleiding die gericht is op korte aandacht op de verwerking van de scheiding, waarbij snel wordt gefocust op bejegening en de conflictvermijding tussen ouders.

Pandor heeft hierop een eigenwijze visie, waarbij ouders niet perse met elkaar aan tafel moeten.
De nadruk van de reorganisatie van ouderschap ligt hierbij op parallel ouderschap, waarbij er het verschil tussen (ex-) partnerschap en ouderschap benoemd wordt. Belangrijk hierbij is het realiseren van structuur in de omgang.
De visie hierbij is dat de hulpverleners van Pandor niks doen wat het conflict vergroot.
Met kinderen worden, als hun leeftijd dit toestaat, gesprekken gevoerd om hen een stem te geven. We kunnen hun aanspreken op hun ontwikkelingstaak om hun relatie met elk van de ouders gestalte te geven.
Ze kunnen betrokken worden en een bijdrage leveren aan de ouderschapsreorganisatie, maar dit hoeft niet.
Realiseren van een klimaat waarin de gescheiden ouders hun eigen weg leren te gaan met daarnaast het nemen
van de gezamenlijke verantwoording voor de zorg voor hun kind(eren).

Neutrale partij in bemiddeling en begeleiding van ouders waarbij het kind centraal staat.

Bij (dreigende) conflicten bij scheiding tussen ouders van kinderen tussen de 0-18 jaar.

Verwijzen via:

Regio Eindhoven:
– Gecertificeerde instellingen
– WIJ Eindhoven

Regio West-Brabant West en Zeeland:
– Gecertificeerde instellingen
– Jeugdprofessionals

Aanmelding:

Aanmelding voor regio Eindhoven kan door ouders of professionals via m.vanderheide@pandorjeugdzorg.nl

Aanmelding voor regio West-Brabant West kan door ouders of professionals via s.hoeks@pandorjeugdzorg.nl

Aanmelding voor regio Zeeland kan door ouders of professionals via l.maas@pandorjeugdzorg.nl

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.