Locaties begeleid wonen:

  • De Spanjestraat, Spanjestraat 13,15, 17 4614 JB Bergen op Zoom (Leeftijd 16 tot en met 21 jaar)
  • De Vestingh, Vestinghlaan 10 4651 TP Steenbergen (Leeftijd 16 tot en met 21 jaar)

Binnen het begeleid wonen project willen we jongeren begeleiden tot zelfstandig functioneren binnen de maatschappij en voorbereiden op het zelfstandig wonen op een manier die past bij mogelijkheden, voorkeuren, keuzes en verwachtingen van de jongeren.
De begeleiding is hierbij gericht op het vergroten van de competenties van de jongeren. Competentie kun je zien als een balans tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden. Jongeren zijn competent wanneer ze over voldoende vaardigheden beschikken om de ontwikkelingstaken waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd, op een adequate manier te kunnen vervullen. De jongeren van het project begeleid wonen beschikken vaak over onvoldoende vaardigheden om de taken waar ze voor staan, te vervullen. Daarnaast kunnen ook de taken te zwaar (of te licht!) zijn. De balans wordt tevens beïnvloed door de aanwezigheid van protectieve (beschermende) factoren en stressoren.
De jeugdzorgwerkers hanteren verschillende technieken, zoals positieve bekrachtiging, de gedragsinstructie en oefening, om de benodigde vaardigheden aan te leren en/of taken te verlichten, dan wel te verzwaren.
Oplossingsgerichte bejegening staat hierin centraal.

Begeleid wonen is er voor jongeren die zelfstandig willen wonen, maar die:
• Nog niet volledig beschikken over alle benodigde vaardigheden om zelfstandig een huishouden te organiseren;
• Moeite hebben actief te participeren in de maatschappij;
• Wel op zichzelf zijn gaan wonen, maar er nog net niet helemaal klaar voor zijn.

Begeleid wonen richt zich op:
• Het activeren van het eigen netwerk om doelen sneller te realiseren;
• Het aanleren van een volwassen en stabiele leefstijl, zoals voeding, hygiëne, omgang met buren en huishoudelijke
taken;
• Zorgvuldig leren plannen;
• Leren omgaan met geld, zoals ondersteunen bij het bijhouden van een kasboek en het bijhouden van
spaargeldoverzichten;
• Het krijgen en behouden van een zinvolle dagbesteding en het ondersteunen bij school, sollicitaties en/of (vrijwilligers)werk.

Verwijzen via:

Regio West-Brabant West:
– Gecertificeerde instellingen
– Jeugdprofessionals

Aanmelding:

Aanmelding en informatie voor traject Bergen op Zoom kan via m.vandekasteele@pandorjeugdzorg.nl

Aanmelding en informatie voor traject Steenbergen kan via m.vanderheide@pandorjeugdzorg.nl

 

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.