Een integrale intensieve ambulante aanpak binnen de complete context waarin de jongere, jong volwassene functioneert, wordt op een directieve wijze door de medewerkers met een hands on mentaliteit een lijn uitgezet, waarbij een sluitend netwerk (gebruikmakend van de eigen kracht) wordt gerealiseerd. Er wordt uitsluitend gewerkt aan mogelijkheden en perspectief (oplossingsgerichte werkwijze).

De ambulante hulpverlening wordt geboden aan jongeren en hun gezins-(systeem) met complexe problemen op psychosociaal, psychiatrisch en of gedragsmatig vlak. In sommige gevallen is dit in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Binnen het gezins-(systeem) zijn vaak problemen op een of meerdere leefgebieden.

Oplossingsgerichte ambulante hulpverlening aan huis wordt geboden op het gebied van bijvoorbeeld: opvoedondersteuning, individuele begeleiding, systeembegeleiding en/of praktische ondersteuning.
Doen wat nodig is, zodat de client de eigen kracht weer terugvindt. Pandor biedt ambulante hulpverlening vanuit het domein jeugd, voor ouders en kinderen.

Voor de ambulante hulpverleningstrajecten werkt Pandor vanuit het kader van de wet op de Jeugdzorg. Daarnaast werkt Pandor met cliënten vanuit de WMO. Van lichte, tijdelijke interventies tot hoog complexe, intensieve trajecten. De aanpak wordt op maat gemaakt in goede afstemming met de verwijzers.

Wij geloven in het belang van directe inzet en hanteren daarom minimale wachtlijsten.

Verwijzen via:

Regio Eindhoven:
– Gecertificeerde instellingen
– WIJ Eindhoven
– Huisarts

Regio West-Brabant West:
– Gecertificeerde instellingen
– Jeugdprofessionals
– Huisarts

Regio Zeeland:
– Intervence
– Gemeente
– Veilig Thuis

– Huisarts

Aanmelding:

Aanmelding voor regio Eindhoven kan door ouders of professionals via m.vanderheide@pandorjeugdzorg.nl

Aanmelding voor regio West-Brabant West kan door ouders of professionals via s.hoeks@pandorjeugdzorg.nl

Aanmelding voor regio Zeeland kan door ouders of professionals via l.maas@pandorjeugdzorg.nl

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.