Ambulante begeleiding

Hulpverlening aan huis voor jeugdigen en volwassenen die kampen met diverse psychosociale problematiek in verschillende levensgebieden.

Lees verder...

Conflict scheidingen

Intensieve begeleiding bij hoog opgelopen conflicten tussen ouders bij een scheiding.
Neutrale partij in bemiddeling en begeleiding van ouders waarbij het kind centraal staat. Hierbij wordt naar een ouderschapsplan toegewerkt.
Bij (dreigende) conflicten bij scheiding tussen ouders van kinderen tussen de 0-18 jaar.

Lees verder...

Voor gemeenten

Pandor werkt projectmatig voor diverse gemeenten die kampen met een grootschalige problematiek waar zij snel interventie voor willen.

Lees verder...

Begeleid Wonen

Pandor Dagbegeleiding is laagdrempelig en kleinschalig. De medewerkers zetten een gevoel van veiligheid en welzijn voorop. Pandor Dagbegeleiding biedt rust en een prikkelarme omgeving en werkt daarbij met betrokken en gekwalificeerde mensen.

Lees verder...
Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.