Bij Pandor willen we graag nieuwe bevlogen professionals leren kennen! We werken vaak met nieuwe, uitdagende projecten en willen daarom ons personeelsbestand uitbreiden. Tevens zijn we een goede leerschool voor studenten die een stageplek zoeken. We laten onze stagiaires graag zien hoe de jeugdhulp in de praktijk werkt.

Ben jij geïnteresseerd om bij Pandor aan de slag te gaan? Bekijk dan onderstaande vacatures.

Jeugdzorgwerker C

Wij zoeken professionals die binnen een residentiele setting een plan van aanpak kan opstellen en kan realiseren en het verlenen van complexe individuele en/of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor de jongere wordt gerealiseerd.

Jeugdzorgwerker B

We zoeken professionals die in staat zijn zelfstandig te werken en zich op ondernemende wijze in het lokale veld kunnen bewegen. We werken op integraal systeemgerichte wijze (gezinsgericht) met jongeren. SKJ Registratie is een pre.