Missie en visie

Onze missie

Pandor is een organisatie met lef. Wij leveren hulpverlening op maat. Pandor ziet mogelijkheden buiten de reeds bestaande routes, daarbij hanteren wij geen 9 tot 5 mentaliteit.
Pandor creëert een omgeving, waarbij zowel de cliënt als de werker kunnen leren en proberen. Informeel, maar professioneel.

Onze visie

Pandor is een groeiende organisatie, maar stelt laagdrempelig- en kleinschaligheid voorop. Het individu als instrument. Pandor gaat altijd uit van de kracht van de eigenheid van haar cliënten en van haar werknemers. Pandor stimuleert haar medewerkers in creatieve oplossingen en het ontwikkelen van persoonlijke professionaliteit. Pandor is ondernemend en zoekt naar nieuwe manieren om hulpverlening passend en juist in te vullen.

Door trouw te blijven aan onze visie van minimale wachtlijsten, door specialisme op te bouwen en onze medewerkers te trainen en verder te professionaliseren, komen we tot passende zorg voor onze cliënten. We houden zicht op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt i.s.m. zorgonderaannemers. Pandor zorgt hierdoor voor groeimogelijkheden voor onze medewerkers.

Zie de pagina Professionals voor meer informatie over de drie divisies Begeleid wonen, Dagbegeleiding en Ambulante begeleiding.

U kunt uw vraag stellen door op de pagina Contact het contactformulier in te vullen en uw vraag te versturen. Dan neemt een contactpersoon van Pandor z.s.m. contact met u op.

U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met de divisiemanager. Zie daarvoor de pagina Aanmelden voor contactgegevens.