Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Op het gebied van regie, ambulant, opvoedondersteuning, conflictscheiding en begeleid wonen. Pandor is een  jonge organisatie met minimale wachtlijsten.
Pandor biedt hulpverlening gericht op de hulpvraag en kan veelal inzetten wat nodig is. Pandor werkt met gedreven creatieve talenten in de hulpverlening die van aanpakken weten en snel zaken op kunnen pakken om op een integrale manier gezinnen (weer) op de rit te krijgen.

Onze werkwijze:
✓ Minimale wachtlijsten
✓ Ad Hoc
✓ Geen 9-5 mentaliteit
✓ De-escaleren
✓ Integrale samenwerking
✓ Systeemgericht
✓ Oplossingsgericht
✓ Inspringen op culturele diversiteit
✓ Juiste mensen op de juiste plek

Missie:
Pandor jeugdzorg is een organisatie met lef. Wij leveren hulpverlening op maat.
Pandor ziet mogelijkheden buiten de reeds bestaande routes, daarbij hanteren wij géén 9 tot 5 mentaliteit.
Pandor creëert een omgeving waarbij zowel de cliënt als de werker kunnen leren en proberen. Informeel maar professioneel.

Visie:
Pandor Jeugdzorg is een groeiende organisatie, maar stelt laagdrempelig- en kleinschaligheid voorop.
Het individu als instrument. Pandor gaat altijd uit van de kracht van de eigenheid van haar cliënten en van haar werknemers.
Pandor stimuleert haar medewerkers in creatieve oplossingen en het ontwikkelen van persoonlijke professionaliteit. Pandor is ondernemend en zoekt naar nieuwe manieren om hulpverlening passend en juist in te vullen.

 

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.