Kinderen van gescheiden ouders hebben het vaak niet makkelijk. Gedurende de periode rond de scheiding hebben ze meer problemen dan kinderen van ongescheiden ouders. Van die problemen kunnen ze lang last blijven houden, ook nog als ze volwassen zijn.
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen na verloop van tijd weer goed. De problemen die ze hebben, kunnen ook nogal verschillen. Van een scheiding met heel veel geruzie – een zogenaamde vechtscheiding – heeft een kind meer last dan van een scheiding waarbij de ouders nog wel contact met elkaar hebben. Conflicten tussen de ouders kunnen zelfs zo heftig zijn en zo lang duren, dat er voor een kind niets anders op zit dan partij te kiezen. Soms wil een kind de andere ouder zelfs niet meer zien. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

De aanmelding

Het is vaak moeilijk om te bepalen in hoeverre de problemen van kinderen te maken hebben met problemen tussen de ouders. Daarom worden altijd beide ouders uitgenodigd als een kind van ruziënde of gescheiden ouders bij jeugdhulp terechtkomt. De hulpverlener vraagt de ouders dan uitgebreid naar de gezinssituatie. Ook als de scheiding en/of de conflicten thuis niet de directe aanleiding zijn voor de aanmelding.
Uw hulpverlener wil dus een hoop weten. Over de problemen van uw kind, maar ook over de problemen tussen u en uw (ex-)partner. Om niets te vergeten kan hij of zij gebruik maken van een vragenlijst. Ook kan hij, na uw toestemming, contact opnemen met bijvoorbeeld de huisarts of de school van uw kind.
De begeleiding: gericht op kind en ouders
Als de scheiding en/of de conflicten thuis de problemen van uw kind (mede) veroorzaken, komt de begeleiding op gang. De begeleiding richt zich zowel op uw kind als op u, de ouders. Zo zal uw hulpverlener u uitleggen hoe belangrijk het is om geen ruzie te maken in aanwezigheid van uw kind. En hoe belangrijk het is om tot gezamenlijke afspraken te komen.
Het kan ook zijn dat er een (nieuwe) omgangsregeling moet worden vastgesteld. Uw hulpverlener zal met u proberen tot een goede omgangsregeling te komen. Daarbij houdt hij rekening met de leeftijd van uw kind, de band die hij met u beiden heeft, de samenstelling van uw (vroegere) gezin en uw huidige woonsituatie. Ook de manier waarop u als ouders met elkaar omgaat telt mee. Wanneer de scheidingsproblematiek de ontwikkeling van kinderen ernstig bedreigt en mede aanleiding is voor het opleggen van een ondertoezichtstelling, moet de hulpverlener bepalen of de scheiding een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van het kind.

Wat kunt u van Pandor verwachten?

De medewerkers van Pandor weten veel af van scheidingen en de gevolgen daarvan voor kinderen. Gewoonlijk nodigt de hulpverlener steeds beide ouders uit voor een gesprek als het om hun kind gaat. Ook betrekt hij hen doorgaans allebei bij de keuze voor beschikbare hulp, en bij de hulp zelf. Van uw hulpverlener mag u dus verwachten dat hij u goed op de hoogte houdt en probeert samen met u tot beslissingen te komen. U bent tenslotte de ouders, dus u heeft het recht om te weten wat er speelt en om daarover mee te praten. Het is in het belang van uw kind dat u zich samen inzet.
De hulpverlener neemt, met uw toestemming, ook contact op met andere mensen die met uw kind te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de leerkracht(en) van uw kind, advocaten, mediators en/of de rechter. Uw hulpverlener zorgt ervoor dat deze partijen contact met elkaar houden, met elkaar samenwerken en hun beslissingen en adviezen op elkaar afstemmen.

Tips voor ouders

Als ouder bent u vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van
uw kind. Wanneer u het gezag over uw kind heeft, is het uw recht (en ook uw plicht) om uw minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Uw kind blijft altijd uw kind, ook als uw kind (tijdelijk) niet bij u woont, u het gezag niet heeft of u (tijdelijk) het gezag niet volledig mag uitoefenen omdat er een ondertoezichtstelling is.

 

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.