Kosten begeleid wonen

Per 1 januari 2016 is de wettelijke ouderbijdrage afgeschaft. Dat wil zeggen dat u vanaf dat moment geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen voor de jeugdhulp aan uw zoon of dochter.

Als ouder bent en blijft u verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wanneer u het gezag over uw kind heeft, is het uw recht (en ook uw plicht) om uw minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Uw kind blijft altijd uw kind, ook als uw kind (tijdelijk) niet bij u woont, u het gezag niet heeft of als er een ondertoezichtstelling is.

Onze begeleid wonen trajecten worden vergoed vanuit de gemeente. Hiervoor is een indicatie nodig vanuit de gemeente. Dit kan aangevraagd worden via het CJG of WMO.

 

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.