Wat wij doen

Pandor biedt programma’s en ondersteuning aan voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht, op het gebied van regie, ambulant, opvoedondersteuning, conflictscheiding en begeleid wonen. We zijn een jonge organisatie met minimale wachtlijsten. We bieden hulpverlening gericht op de hulpvraag en kunnen inzetten wat direct nodig is.

We werken bij Pandor met gedreven creatieve talenten in de hulpverlening die van aanpakken weten om op een integrale en professionele manier jongeren en gezinnen (weer) op de rit te krijgen.

De organisatie is klein begonnen, maar ondertussen flink gegroeid. We hebben een vestiging Dagbegeleiding in Eindhoven, Breda en Goes (in samenwerking met Basic Trust onder de naam Way Out). Onze woonlocaties zijn gevestigd in Steenbergen en Bergen op Zoom. Daarnaast hebben we een ambulant team dat werkzaam is in de regio Brabant West, Brabant Oost en Zeeland.

Onze werkwijze:

 • Minimale wachtlijsten
 • Ad hoc
 • Geen 9-5 mentaliteit
 • De-escaleren
 • Integrale samenwerking
 • Systeemgericht
 • Oplossingsgericht
 • Inspringen op culturele diversiteit
 • Juiste mensen op de juiste plek

Pandor is gespecialiseerd in onderstaande gebieden:

 • Conflictscheidingen: intensieve begeleiding bij hoog opgelopen conflicten tussen ouders.
 • Ambulant: hulp aan huis bij psychosociale problematiek in verschillende leefgebieden.
 • Dagbegeleiding: begeleiding aan dreigende thuiszitters d.m.v. het aanbieden van een eigen laagdrempelig programma op locatie.
 • Begeleid Wonen: jongeren begeleiden tot zelfstandig functioneren binnen de maatschappij en voorbereiden op het zelfstandig wonen.

De leeftijdscategorie van onze cliënten:

 • Ambulant: kinderen 0 t/m 18 jaar
 • Begeleid Wonen: jeugdigen 16 t/m 23 jaar
 • Dagbegeleiding jeugdigen: 12 t/m 18 jaar

Onze missie

Pandor is een organisatie met lef. Wij leveren hulpverlening op maat. Pandor ziet mogelijkheden buiten de reeds bestaande routes, daarbij hanteren wij geen 9 tot 5 mentaliteit.
Pandor creëert een omgeving, waarbij zowel de cliënt als de werker kunnen leren en proberen. Informeel, maar professioneel.

Onze visie

Pandor is een groeiende organisatie, maar stelt laagdrempelig- en kleinschaligheid voorop. Het individu als instrument. Pandor gaat altijd uit van de kracht van de eigenheid van haar cliënten en van haar werknemers. Pandor stimuleert haar medewerkers in creatieve oplossingen en het ontwikkelen van persoonlijke professionaliteit. Pandor is ondernemend en zoekt naar nieuwe manieren om hulpverlening passend en juist in te vullen.

Door trouw te blijven aan onze visie van minimale wachtlijsten, door specialisme op te bouwen en onze medewerkers te trainen en verder te professionaliseren, komen we tot passende zorg voor onze cliënten. We houden zicht op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt i.s.m. zorgonderaannemers. Pandor zorgt hierdoor voor groeimogelijkheden voor onze medewerkers.

Zie de pagina Professionals voor meer informatie over de drie divisies Begeleid wonen, Dagbegeleiding en Ambulante begeleiding.

U kunt uw vraag stellen door op de pagina Contact het contactformulier in te vullen en uw vraag te versturen. Dan neemt een contactpersoon van Pandor z.s.m. contact met u op.

U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met de divisiemanager. Zie daarvoor de pagina Aanmelden voor contactgegevens.