PANDOR JEUGDZORG

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuning voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

Neem contact op
Ambulante hulpverlening

Ambulante begeleiding

Pandor biedt ambulante begeleiding aan jongeren en gezinnen tot en met 18 jaar. Uitzonderlijk ook aan jongeren tot en met 21 jaar (op basis van de verlengde jeugdwet/WMO). Pandor is gespecialiseerd in de complexe gezinscasuïstiek waar er sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden al dan wel/niet met veiligheidsrisico’s.

Begeleid wonen

Dagbegeleiding

Pandor biedt Dagbegeleiding aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met problemen op psychosociale gebied. Deze jongeren dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen binnen het onderwijs.

Begeleid wonen

De woonlocaties van Pandor bieden woonbegeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die niet meer thuis, in een leefgroep of in een pleeggezin kunnen of willen wonen. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een team van jeugdzorgwerkers in hun groei naar zelfstandigheid.

Direct naar
PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

E-mail: info@pandorjeugdzorg.nl

SKJ Logo