0164-745994

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuning voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Pandor biedt ambulante begeleiding aan jongeren en gezinnen tot en met 18 jaar. Uitzonderlijk ook aan jongeren tot en met 21 jaar (op basis van de verlengde jeugdwet/WMO). Pandor is gespecialiseerd in de complexe gezinscasuïstiek waar er sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden al dan wel/niet met veiligheidsrisico’s.

dagbegeleiding

Dagbegeleiding

Pandor Dagbegeleiding werkt voor jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen. Thuissituaties van jongeren kunnen dusdanig complex zijn waardoor zij door hoogopgelopen emoties niet de samenwerking vinden met betrokkenen.

begeleid wonen

Begeleid wonen

De woonlocaties van Pandor bieden woonbegeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die niet meer thuis, in een leefgroep of in een pleeggezin kunnen of willen wonen. Ze worden daarbij begeleid en ondersteund door een team van jeugdzorgwerkers in hun groei naar zelfstandigheid.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant