PANDOR JEUGDZORG

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuning voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

Neem contact op

Ouders & jongeren

Pandor biedt ruimte voor (dreigende) thuiszitters waar zij onder begeleiding een eigen laagdrempelig programma kunnen volgen op het gebied van sport, techniek, IT of een ambacht met (indien gewenst) een module onderwijs.

Professionals

Hulpverlening aan huis voor jeugdigen en volwassen die kampen met diverse psychosociale problematiek in verschillende levensgebieden.

Vacatures

Vacatures

Word jij onze nieuwe medewerker? We zijn altijd opzoek naar gedreven werknemers en stagiaires!

Geregistreerd bij Kwaliteitsregister Jeugd
Overige diensten

 

Naast de bovenstaande zaken bieden wij ook hulp aan tienermoeders in de vorm van woonbegeleiding. Dit kan ook als verlengde van een intramuraal traject. Hierbij staan het kind en de autonomie van het ouderschap voorop.

Tevens bieden wij zelf ook mogelijkheden op het gebied van begeleid wonen en kamertraining. Dit zijn altijd maatwerk trajecten en vinden plaats in goede afstemming met de opdrachtgever.

Bij vragen of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen via info@pandorjeugdzorg.nl

Aanvraag voor financiële ondersteuning
Fondsenwerving: we verzorgen uw aanvraag voor het verkrijgen van financiële ondersteuning waarbij we een percentage van 15% van het toegekende bedrag vragen.

Vactures

Wij willen graag nieuwe bevlogen professionals leren kennen. Wij werken vaak met nieuwe projecten en willen daarom het personeelsbestand uitbreiden.


Daarnaast wilen wij graag een steentje bijdragen in de praktijkontwikkeling van stagiaires. Zowel op HBO als MBO niveau op het gebied van social work en sport.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

Ouders & jongeren