Overige hulpverlening

Naast de bovenstaande zaken bieden wij ook hulp aan tienermoeders in de vorm van woonbegeleiding. Dit kan ook als verlengde van een intramuraal traject. Hierbij staan het kind de autonomie van het ouderschap voorop.

Tevens bieden wij zelf ook mogelijkheden op het gebied van begeleid wonen,  kamertraining. Dit zijn altijd maatwerk trajecten en vinden plaats in goede afstemming met de opdrachtgever. Bij vragen of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen via info@pandorjeugdzorg.nl

Diensten

Fondsenwerving; we verzorgen uw aanvraag voor het verkrijgen van financiële ondersteuning waarbij we een percentage van 15% van  het toegekende bedrag vragen.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

Ouders & jongeren