Begeleiding bij conflictscheidingen

Intensieve begeleiding bij hoog opgelopen conflicten tussen ouders bij een scheiding.

Wat

Neutrale partij in bemiddeling en begeleiding van ouders waarbij het kind centraal staat. Hierbij wordt naar een ouderschapsplan toegewerkt.

Wanneer

Bij (dreigende) conflicten bij scheiding tussen ouders van kinderen tussen de 0-18 jaar.

Financiering

Financiering loopt via een beschikking, deze kan afgegeven worden door de desbetreffende gemeente.
Verwijzen kan door:

Regio Eindhoven:

– Gecertificeerde instellingen
– WIJ Eindhoven

Regio West-Brabant West:

– Gemeenten
– Jeugdprofessionals

Aanmelding

Aanmelding voor dit traject kan door ouders of professionals via info@pandorjeugdzorg.nl o.v.v. aanmelding scheiding.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

Ouders & jongeren